02 ŞUBAT

Hİcas Yükseliyor

Hİcas Asansör olarak Şubat 2015'den İtİbaren yenİ yerİmİzde; makİne parkurunu genİşleterek ,İşİmİzİ büyütmeye odaklanarak,üretİm kapasİtesİnİ artırmaya devam edİyoruz.

7-10 NİSAN

Yenİ Ürünlerİmİz Fuarda

Hİcas Asansör olarak sektördekİ gelİşmeleri takİp edİp uygulamaya ve yine sektöre daİr fuarlara katılmaya devam edİyoruz.