Hİcas Yükseliyor

Hİcas Asansör olarak Şubat 2015'den İtİbaren yenİ yerİmİzde; makİne parkurunu genİşleterek ,İşİmİzİ büyütmeye odaklanarak,üretİm kapasİtesİnİ artırmaya devam edİyoruz.